EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19 U ŠKOLI ZA DJELATNIKE PREMA UPUTAMA HZJZ I PREPORUKAMA MZO

EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19 U ŠKOLI ZA DJELATNIKE
PREMA UPUTAMA HZJZ I PREPORUKAMA MZO

PRIJE DOLASKA NA POSAO U ŠKOLU
1. Svi djelatnici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine.
2. S povišenom tjelesnom temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci, niti dolaziti u prostor škole.
3. Ponijeti maske za lice – ako su perive maske djelatnik treba brinuti da budu spremne za korištenje za naredni radni dan.
4. Pridržavati se kod dolaska na posao svih propisanih epidemioloških mjera kod korištenja javnog prijevoza te koristiti maske u slučaju prijevoza osobnim automobilom s više djelatnika u autu i izbjegavati bilo kakav fizički kontakt kod putovanja u/iz škole.

POSTUPAK KOD ULASKA/IZLASKA DJELATNIKA U ŠKOLU
1. Stavljanje maske na lice prije ulaska u školu. Maske za lice potrebno je nositi pravilno i to tako da cijelo vrijeme prekrivaju usta i nos.
2. Dezinficiranje potplata cipela na ulazu
3. Dezinfekcija ruku
4. Mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerom i unošenje podataka u evidenciju na ulazu u školu. U evidenciju se također upisuje ukoliko netko ima respiratorne probleme.
5. Izbjegavanje zadržavanja i grupiranja na ulazu u školu.
6. Djelatnik koji je završio s nastavom treba u što je moguće kraćem roku, bez bespotrebnog zadržavanja i komunikacije s drugim djelatnicima napustiti školu

ZA VRIJEME BORAVKA DJELATNIKA U ŠKOLI IZVAN UČIONICE
1. Obvezno je nošenje maske prilikom prolaska hodnikom i drugim zajedničkim prostorijama, kod boravka u zbornici kada je u njoj prisutno više djelatnika, kod međusobne komunikacije djelatnika i komunikacije djelatnika s drugim odraslim osobama.
2. Održavanje socijalne distance od 1,5m do 2m prema svim djelatnicima, učenicima i drugim osobama koje dolaze u školu.
3. Izbjegavati bilo kakav fizički kontakt s drugim djelatnicima, učenicima i drugim osobama koje dolaze u školu.
4. Izbjegavati bilo kakvo grupiranje – boravak u istoj prostoriji s drugim osobama (zbornica) i u slučaju potrebe koristiti ostale slobodne prostore škole u vrijeme kad učitelj nema nastavu.
5. Dobro i redovito provjetravati prostorije u kojima boravimo ili se nalazi veći broj djelatnika u isto vrijeme.
6. Voditi brigu (spremačice, učitelji koji nemaju nastavu, svi ostali djelatnici) da u školu ne smiju ulaziti neovlaštene osobe, što podrazumijeva sve druge osobe osim djelatnika škole i učenika/učitelja. U školu iznimno može ući roditelj ili druga osoba koja ima nužan i neodgodiv razlog, o čemu odlučuje ravnatelj ili osoba koju za to ovlasti ravnatelj. Jedan roditelj 1. razreda smiju ući u školu sukladno mjerama koje su propisane za učenike i roditelje.
7. Svim djelatnicima, odnosno učiteljima koji ne predaju u nekom razrednom odjelu, zabranjen je ulazak u prostor učionice gdje se odvija nastava.
8. U slučaju odlaska učenika na WC hodnikom ili kod ulaska/izlaska učenika iz škole, djelatnici škole, odnosno učitelji koji ne predaju tom razrednom odjelu udaljavaju se od učenika na dozvoljeni razmak.
9. Kod korištenja zajedničke opreme u prostorima zbornice ili drugim zajedničkim prostorima ili u učionicama kad u nju ulazi više učitelja, učitelj bi trebao dezinficirati radnu površinu stola, stolicu, tipkovnicu (ako je ima) i instrumente koji se nalaze u školi i koriste za nastavu.
10. U zajedničkim prostorijama izbjegavati korištenje uređaja (aparata za vodu i sl.) koji dodiruje veliki broj osoba tijekom korištenja ili prije dezinficirati ručke, odnosno mjesta gdje se uređaj dodiruje. Koristiti vlastite čaše i šalice.

11. Oprati ruke sapunom i tekućom vodom nakon nastave s jednom razrednom skupinom ili individualnom nastavom, odnosno prije ulaska u drugu razrednu skupine ili dolaska drugog učenika na individualnu nastavu i u svim drugim slučajevima kada je to potrebno radi održavanja higijene ruku.
12. Pridržavati se uputa o organizaciji nastave i izbjegavati sve aktivnosti izvan razreda koje bi narušile održavanje epidemioloških mjera.

ZA VRIJEME BORAVKA UČITELJA U UČIONICI
1. Maske za lice su obvezne u učionici za učitelje predmetne nastave ako je situacija takva da nije moguće održavati razmak od minimalno 1,5 metra. Maske za lice i vizire u učionici mogu nositi i svi ostali učitelji koji to žele i smatraju potrebnim.
2. Djecu/učenike tijekom nastavnog procesa upozoravati i ukazivati na potrebu pridržavanja epidemioloških mjera koje su za njih propisane.
3. Voditi računa o redovitom provjetravanju prostorija tijekom nastave, a kada je to moguće ostaviti otvorene prozore tijekom nastave.
4. Održavati fizičku distancu prema učenicima tijekom nastave od najmanje 1,5 metra. Izbjegavati svaki fizički kontakt s učenicima. U slučaju nužnosti fizičkog kontakta (korekcija ruke kod sviranja i sl.) obavezno prije ruke dezinficirati
5. Pridržavati se uputa o organizaciji nastave i izbjegavati svaki način rada u razredu koji bi narušio održavanje epidemioloških mjera.

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU
1. Postupanje u slučaju sumnje u zarazu kod djeteta propisano je u epidemiološkim mjerama za učenike i roditelje. U slučaju sumnje da učenik ima simptome COVID-19 zaraze i kojeg treba izolirati u posebnoj prostoriji za izolaciju, učitelj koji je to primijetio/utvrdio o tome obavještava ravnatelja ili stručnog suradnika ili glavnog dežurnog učitelja koji određuju osobu (odgojno-obrazovnog radnika koji je u tom trenutku slobodan i dostupan) koja će na propisani način odvesti učenika u prostoriju za izolaciju i boraviti s njime do dolaska roditelja u školu.
2. Soba za izolaciju je soba broj 6 na 1. katu zgrade Škole

3. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) kod djelatnika, on je odmah i neodgodivo dužan napustiti ustanovu ukoliko se nalazi u školi na radnom mjestu i to na način da odmah telefonski ili na drugi najprimjereniji način o tome obavijesti ravnatelja ili glavnog dežurnog učitelja, stavi masku, ne dodiruje nikakve površine u školi i najkraćom mogućom rutom bez zadržavanja i razgovora s bilo kime napušta školu. Djelatnik je odmah po napuštanju škole dužan telefonom se javiti izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju.
4. Ukoliko djelatnik utvrdi mogućnost zaraze, ostaje kod kuće i javlja se telefonom najprije izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju.
5. Kad se kod djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod kojih se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.
6. Ukoliko je nastavniku izrečena mjera samoizolacije, on/ona nastavu može održavati na daljinu, sukladno dogovoru s ravnateljem.
7. Djelatnik kojeg odredi ravnatelj da privremeno nastavi rad u razredu kod djelatnika koji je napustio školu zbog sumnje u zarazu dužan je kod ulaska u učionicu u kojoj je zaraženi djelatnik boravio staviti masku, odmah otvoriti sve prozore, dezinficirati sve dodirne radne površine i nastaviti rad s učenicima u učionici.
8. O daljnjem postupanju kada se kod djelatnika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa u svezi određivanja samoizolacije za osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženim djelatnikom.

Ovaj dokument sadrži epidemiološke mjere za djelatnike, dok se sve druge upute o početku nastave, organizaciji ulaska i izlaska učenika, trajanju sati, odmora i smjena, dolasku i odlasku učenika i djelatnika iz škole, korištenju i rasporedu korištenja učionica, rasporedu čišćenja i dezinfekcije učionica i dvorane, načinu odvijanja prehrane, odlaska na toalet i odmore učenika nalaze u Provedbenom planu rada škole u uvjetima zaštite od zaraze virusom COVID-19.
Svi učitelji dužni su se upoznati i pridržavati ovih mjera, kao i mjera propisanih u dokumentu za učenike i roditelje te uputa o organizaciji rada škole.

 

U Metkoviću, 04. rujna 2020. godine

                                                                                                                                      Ravnatelj OGŠ Metković
                                                                                                                                      Zvonko Knežević, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON