EPIDEMIOLOŠKE MJERE ZAŠTITE OD ZARAZE VIRUSOM COVID-19 ZA ŠKOLSKU GODINU 2020/21. ZA UČENIKE I RODITELJE

 

Ove epidemiološke mjere vrijede za učenike OGŠ Metković za vrijeme nastave u školi od 1. rujna 2020. godine. Mjere su izrađene prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

OBVEZE RODITELJA/UČENIKA PRIJE DOLASKA U ŠKOLU
1. Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u školu već se javljaju telefonom ravnatelju škole i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Učenici viših razreda mogu sami izmjeriti temperaturu.
2. Vrijednost izmjerene temperature prije polaska u školu roditelj/učenik je dužan upisati u posebnu bilježnicu i pokazati je učitelju.

DOLAZAK UČENIKA I RODITELJA U ŠKOLU
1. Djeca u školu dolaze sama ili u pratnji roditelja na način kako bi dolazili da nema epidemije.
2. Dijete u školu ne smije dovoditi roditelj koji ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19. Ako iste simptome ili mjeru samoizolacije ima dijete/učenik ili ako je zaraženo virusom COVID-19 ne smije dolaziti u školu.
3. Roditelji/skrbnici koji dovode i odvode djecu do škole to čine na način da ne ulaze u školu, osim ako je to neophodno zbog iznimno opravdanih razloga ili je roditelj učenika 1. razreda ili je roditelj učenika s teškoćama u razvoju, već dolaze do ulaza u školu pri čemu zadržavaju distancu od najmanje 1,5 metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu te obvezno nose zaštitnu masku na licu. Roditelji i djeca iz istog kućanstva ne moraju održavati distancu.

4. Učenik dolazi i odlazi iz škole sa vlastitom torbom za stvari te svoju opremu i pribor ne dijeli s drugim učenicima. Na ulasku u školu učenici i ostali koji moraju iznimno ući u školu obvezno dezinficiraju obuću na posebnim otiračima.
5. U školu učenici ulaze prema rasporedu nastave samo u vrijeme koje je utvrđeno za ulazak njihovog razreda, odnosno kada imaju sat. Ulazak učenika u školu i odlazak do razreda nadziru učitelji koji se nalaze u školi. Dijete odmah nakon ulaska odlazi do WC-a ili razreda na pranje ruku sapunom i vodom. Pranje ili dezinfekcija ruku prije ulaska u učionicu je obvezno i nadgleda ga učitelj/ica.

6. Po završetku pranja ruku učenici pod nadzorom svoje/ga učiteljice/učitelja koji s njima održava nastavni sat ulaze u učionicu i smještaju se na svoje mjesto.

BORAVAK UČENIKA U ŠKOLI
1. Djeca bi trebala što je više moguće održavati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporučeno 1,5 m).
2. Tijekom boravka u školi učenik isključivo boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješa se s djecom iz drugih odgojno-obrazovnih skupina.
3. Učenik prostoriju u kojoj boravi njegova odgojno-obrazovna skupina smije napustiti samo u slučaju odlaska na WC i pranje ruku i to isključivo na način da se ne ostvaruju kontakti s djecom iz drugih razrednih odjela.
4. Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik/WC) učenici su dužni prolazak skratiti na minimum, nepotrebno ne dodirivati površine ili predmete i kretati se po desnoj strani prostorije.
5. Učenici trebaju redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju učionicu, prije konzumiranja hrane, nakon korištenja WC-a, prilikom ponovnog ulaska u školu nakon boravka izvan škole, nakon čišćenja nosa i uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Nakon pranja ruku vodom i sapunom ruke treba osušiti papirnatim ručnikom za jednokratnu upotrebu koji se nakon korištenja baca u koš za otpatke. Pranje ruku prije konzumiranja hrane, nakon dolaska izvana i u nekim drugim prilikama u razredu zamjenjuje se dezinficiranjem ruku u onim učionicama u kojima nema tekuće vode i sapuna.

6. Učenike treba poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije trebaju odbaciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke. Pri kašljanju i kihanju trebaju okrenuti lice od drugih osoba te izbjegavati dodirivanje lica, usta i očiju rukama. 7. Preporuča se i potiče učenike da ne dodiruju usta, nos, oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u usta. Svaki učenik sam postupa sa svojom odjećom i obućom, školskim priborom, torbama i knjigama te ih ne dijeli s ostalom djecom i ne dodiruje i ne uzima stvari drugih učenika.
8. Učenici ne moraju nositi zaštitne maske, osim u slučaju kada u razredu nije moguće održati fizičku udaljenost od druge djece i osoba u učionici te kada prolaze zajedničkim prostorijama po školi. Na to će ih upozoriti učitelji i osoblje u školi. Masku mogu nositi učenici koji to žele i oni učenici koji su u skupini izrazito vulnerabilnih osoba i kojima je nošenje maske preporučio liječnik.
9. Učenici puhaćih i gudaćih instrumenata koji donose svoj instrument sa sobom u školu (i ostali za koje učitelj utvrdi potrebu) instrument ne čiste unutar škole već kod kuće po uputama učitelja. Također sviranje, odnosno puhanje u instrument činiti tako da to bude u suprotnom smjeru od ostalih osoba u prostoriji, najbolje prema prozoru te nakon sata taj dio prostorije treba dodatno prebrisati dezinfekcijskim sredstvom.
10. U slučaju dodirivanja (korekcija ruke ili nekog pokreta od strane učitelja), obavezno dezifincirati ruke prije i poslije navedene radnje

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLI
1. Nastava se odvija u školi u smjenama i sva djeca su je obvezna pohađati.
2. Tijekom nastave učenici jedne obrazovne skupine ne ostvaruju fizičke kontakte se s učenicima druge obrazovne skupine.
3. U nastavi s učenicima solfeggia boravi njihov učitelj/učiteljica. O načinu ulaska drugog učitelja u odgojnu skupinu, proceduru i način propisuje ravnatelj uputama za djelatnike.
4. U individualnoj i grupnoj nastavi (ansambli) s učenicima boravi njihov učitelj/učiteljica.
5. Nastava zbora se odvija ONLINE, osim u iznimnom slučaju ako to bude potrebno i moguće po grupama (dionicama) u dvorani škole o čemu će odlučiti ravnatelj.
6. Nastava solfeggia za učitelje koji rade u istom turnusu započinje u različito vrijeme kako učenici ne bi došli u kontakt s učenicima drugog razrednog odjela. Učenici se kreću izvan učionice u kojoj se održava nastava samo ako je to nužno. Iznimka je održavanje nastave skupno muziciranje koja se odvija u dvorani škole. Nakon završetka nastave, klupe, stolice i oprema se dezinficiraju.
7. Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19 ne organiziraju se natjecanja, interni i javni nastupi učenika, posjeti koncertima u organizaciji škole te slične aktivnosti. Roditeljski sastanci i usmene informacije se organiziraju ONLINE

POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE U ZARAZU KOD DJETETA
1. Kod pojave znakova bolesti koji upućuju na moguću zarazu COVID-19 (povišena tjelesna temperatura – pod pazuhom 37,2, simptomi respiratornih bolesti – kašalj, poteškoće u disanju, grlobolja, poremećaj osjeta njuha i okusa i gastrointestinalne smetnje – proljev, povraćanje i bol u trbuhu) dijete/učenik ostaje kod kuće i javlja se najprije telefonom izabranom liječniku obiteljske medicine koji odlučuje o testiranju. O tome roditelj/skrbnik telefonom moraju obavijestiti školu.
2. Ako djeca razviju simptome COVID-19 tijekom boravka u školi, učitelj odmah obavještava roditelje, koji u najkraćem mogućem roku trebaju doći po dijete. Do dolaska roditelja dijete se izolira u prikladnoj prostoriji. Odmah po utvrđivanju simptoma djetetu treba staviti zaštitnu masku za lice, a učitelj koji prati dijete do prostorije za izolaciju i boravi s njime treba staviti vizir, masku i jednokratnu pregaču. Po odlasku djeteta dezinficira se prostorija u kojoj je dijete bilo izolirano. Poseban prostor za izolaciju, djelatnike koji su zaduženi za brigu o bolesnom djetetu do dolaska roditelja i poseban protokol propisuje se mjerama za djelatnike škole.
3. Ravnatelj nadležnom epidemiologu/školskom liječniku javlja svako grupiranje osoba sa sumnjom na COVID-19 i svaku pojedinačnu infekciju koju roditelj ili djelatnik moraju najhitnije prijaviti ravnatelju.
4. Kod pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu COVID-19, razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s radom, dok se kod prijavljenog grupiranja osoba sa znakovima bolesti postupa sukladno mišljenju školskog liječnika.

5. Kad se kod djeteta/učenika utvrdi zaraza COVID-19, postupa se sukladno odluci nadležnog epidemiologa. Za sve osobe kod koji se utvrdi da su bile u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom u vrijeme kad je osoba mogla biti zarazna izriče se mjera samoizolacije.

ODLAZAK IZ ŠKOLE
1. Odlazak učenika iz škole odvija se na način da ne dolazi do kontakta između djece različitih razreda.
2. Izlazak učenika iz škole nadgleda učitelj/ica koja su s njima održavali sat te vode brigu o održavanju distance i pridržavanju svih ostalih mjera kod izlaska učenika iz škole.

 

 

U Metkoviću, 04. rujna 2020. godine

                                                                                                                       Ravnatelj OGŠ Metković
                                                                                                                       Zvonko Knežević, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON