eTwinning projekt Pjesme igre i plesovi od tradicijskog do modernog

Naši flautisti i dalje su aktivni u međunarodnom projektu Pjesme igre i plesovi od tradicijskog do modernog. Pokretačica ovog projekta je nastavnica Marijana Curić iz naše partnerske škole Osnovne škole Stjepana Radića Metković. Tijekom siječnja učenici su zajedno sa ostalim partnerskim školama iz 10 zemlja aktivnih sudionika projekta kreirali zajedničke umne mape i uspoređivali klasičnu glazbu sa popularnom kroz razne digitalne alate ( JumperStory, Vennov dijagram, YouTube, Canva) te proučavali ostale glazbene žanrove. Polazna glazbena jedinica bila su Vivaldija Četiri godišnja doba. Poslušajte našu prezentaciju teme iz stavka – Proljeće

U veljači smo istraživali tradicijske plesove i kostime (slika 2), dok smo u ožujku izažavali svoju glazbenu ekspresiju kroz pokret.

U travnju smo istražili i sami pravili instrumete (slika 4), uvježbali dječje i tradicijske pjesme te je obilježen i Svjetski dan plesa (Bach: Menuet, Kabiljo: Pariz,, Popp: Mađarski tradicionalni ples ). Na poseban način, svojim glazbenim izvedbama prestavili smo razne plesove prisutne u našem planu i programu poput menueta, valcera, tanga te can-cana .

Svibanj je bio poseban po webinaru (slika 3) na kojem su naši učenici svirali u komornom sastavu EU himnu i na taj način obilježili Dan Europske Unije. Stariji učenici su skladali i himnu klase, notirali je, postavili osnovne harmonije i sami priredili tekst (slika 1).

U lipnju očekuje nas diseminacija projekta , kao i utisci učenika, nastavnika ali i roditelja svih sudionika projekta , webinar te zajednička video prezentacija.

Mihaela Pavlović, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON