DETEKTIVI KULTURNE BAŠTINE- DISEMINACIJA

U sklopu eTwinning projekta Detektivi kulturne baštine naši flautisti predstavili su vjetroorgulje iz obližnjeg Rogotina i uspješno imitirali vjetar . Ugostili su i profesora likovne umjetnosti Antu Leku iz Osnovne škole Stjepana Radića koji im je održao predavanje o ritmu kao polaznoj točci likovne i glazbene umjetnosti te objasnio razliku između kipova i spomenika. Uspješno su istražili stari novac i prikazali jednu od igara sa novcem te razmijenili iskustva sa učenicima ostalim zemalja sudionica u ovom projektu. Uspješno su i obilježili Dan sigurnog interneta. U ožujku su maštovito i temeljito prikazali kako su se note pisale nekada a kako je to radi danas. Travanj je bio mjesec u kojem su predstavili klapu kao izvornu dalmatinsku pjesmu koja spada u našu nematerijalnu kulturnu baštinu te usporedili prijašnje i sadašnje znanje o nematerijalnoj kulturnoj baštini našeg kraja. Na kraju ovog projekta predstavili su i Dubrovnik – Stari grad točkom Škatulica iz Kneževa dvora, hrvatske skladateljice Nene Ćorak a povodom Dana Dubrovačko-neretvanske županije i Dana EU. Sudjelovali su i na završnoj videokonferenciji. Ovaj eTwinning porijekt donio im je nova saznanja, nova iskustva i vještine kao i spoznaje o drugim kulturama.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON