Djelatnici

 


Odjel za klavir

 

Karmen Stojić – klavir (pročelnik odjela)

Slađana Knežević – klavir

Romeo Herceg – klavir

Matea Jurilj – klavir

Davor Markota – klavirOdjel za puhače

 

Mihaela Pavlović – flauta (pročelnik odjela)

Erna Čizmić Rebić – saxofon

Javorko Popović – truba, trombon, rog

Marija Berljak – klarinetOdjel za teoretske predmete i harmoniku

 

Dragan Gutić – solfeggio

Marija Maja Jerković – solfeggio

Josipa Markota – harmonika

Odjel za gitaru

 

Željko Mandarić – gitara (pročelnik odjela)

Mirko Violić – gitara

Robert Sivrić – gitara

Administrativno – tehničko osoblje

 

Jelena Bartulović – tajnica

Vesna Pažin – računo-polagateljica

Pero Đugum – domar

Vesna Donkić – spremačica

Jagoda Obšivač – spremačica


 

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON