O školi

Kronologija osnivanja i rada škole

 

Formalno glazbeno školovanje u Metkoviću započinje 1984. godine, kada je na inicijativu osnovnih škola iz Metkovića i (tadašnje) Skupštine općine Metković započela sa radom Osnovna muzička škola kao područni odjel Osnovne muzičke škole (tada) Narodnog sveučilišta iz Ploča.

Od 1988. godine glazbena škola djeluje kao proširena djelatnost osnovne škole „ Josip Broz Tito“ , a nakon 1991. godine osnovne škole Stjepana Radića. Za voditelja glazbene škole imenovan je Frano Prskalo dotadašnji učitelj glazbenog obrazovanja. Nakon odlaska Frane Prskala u mirovinu za novog voditelja 2003. godine imenovan je Zvonko Knežević dotadašnji učitelj klarineta i saksofona.

Na inicijativu voditelja škole Zvonka Kneževića Školski odbor OŠ Stjepana Radića 5. srpnja 2004. godine uz prethodnu podršku ravnateljice Božene Nikoletić voditelju glazbene škole daje suglasnost za izdvajanje glazbene škole iz OŠ Stjepana Radića, a također daje i suglasnost za pokretanje svih poslova vezanih uz osnivanje Glazbene škole u Metkoviću.

Grad Metković na čelu s gradonačelnikom Stipom Gabrićem daje punu podršku osnivanju glazbene škole, a također i Dubrovačko-neretvanska županija koja je prihvatila da bude osnivač Škole.

Nakon obavljenih pripremnih poslova Skupština Dubrovačko-neretvanske županije 18. prosinca 2007. godine donosi rješenje Odluku o osnivanju Osnovne glazbene škole Metković. Za privremenog ravnatelja imenovan je Zvonko Knežević, prof. dosadašnji voditelj glazbene škole.

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta donijelo je 21. travnja 2008. godine rješenje da Osnovna glazbena škola Metković ispunjava uvjete za izvođenje Nastavnog plana i programa za osnovnu glazbenu školu i to za instrumente: glasovir, gitara, flauta, klarinet, saksofon, truba, rog, trombon i tuba.

Škola započinje sa radom 01. rujna 2008. godine

Školski odbor OGŠ Metković 25. travnja 2009. imenuje za ravnatelja Zvonku Kneževića.

Škola aktivno sudjeluje u radu HDGPP-a.

Škola surađuje sa sljedećim metkovskim institucijama i ansamblima: Grad Metković, Gradsko kulturno središte Metković, Gradska knjižnica Metković, Gradska glazba Metković, KUD Metković, osnovne i srednje škole i crkve Metkovića i okolice.

Svojim kvalitetnim dosadašnjim radom škola je utjecala na kulturni život grada i pridonijela razvoju glazbene kulture Metkovića, ostvarila zapažene rezultate i više puta vrijedne nagrade na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima. Glazbeno obrazovanje u ovoj školi stekle su mnoge generacije djece od kojih je do sada jedanaest završilo Muzičku akademiju i dvanaest srednju glazbenu školu.

 

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON