Obavijest učenicima I. razreda OGŠ Metković

Učenici se trebaju javiti predmetnim nastavnicima u ponedjeljak (7. rujna) ili u utorak (8. rujna)u vremenu od 10 do 14 sati prema sljedećem rasporedu:

UČENICI KLAVIRA

Mia Katarina Bjeliš
Leona Medak
Ana Jerković
(javiti se nastavnici Karmen Stojić u sobu br. 1)
Hana Rodin
Antea Jurković
(javiti se nastavnici Slađani Knežević u sobu br. 1)
Josip Kravar
Ana Bokan
(javiti se nastavniku Romeu Hercegu u sobu br. 5)
Marko Musulin
Mihaela Sršen
Klara Obradović
Luka Dominiković
(javiti se nastavnici Mariji Bukovac u sobu br. 5)

UČENICI GITARE

Mihael Dodig
Antonio Čović
Lucija Bebić
Mate Ivanković
Petra Pažin
(javiti se nastavniku Mirku Violiću u sobu br. 6)
Petra Talajić
Laura Prusac
Gabrijel Gluščević
(javiti se nastavniku Robertu Sivriću u sobu br. 6)

UČENICI TRUBE

Petra Grgić
(javiti se nastavniku Javorku Popoviću u sobu br. 4)

UČENICI HARMONIKE

Paola Bokan
Stipe Krešić
(javiti se nastavnici Josipi Markoti u sobu br. 3)

UČENICI KLARINETA

Nika Pažin
Filip Jerković
Marija Žderić
Vida Volarević
(javiti se nastavnici Mariji Berljak u sobu br. 3)

UČENICI FLAUTE

Nadia Pokrajac
(javiti se nastavnici Ankici Dugandžić u sobu br. 4)

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON