Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14 ) Osnovna glazbena škola Metković raspisuje

 

 

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

 

 

1. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

 

 

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na
– mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Metković i
– mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OGŠ Metković.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:
• životopis
• dokaz o stručnoj spremi
• dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica )
• rodni list
• uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi koje ne smije biti starije od 6 mjeseci

 

Pisane prijave na natječaj uz potrebnu dokumentaciju i uz naznaku „ za natječaj“ dostavljaju se na adresu škole:

OGŠ Metković
Kralja Zvonimira 7
20 350 Metković

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Uz pisanu prijavu na natječaj dostavljaju se preslike dokumenata ( nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike ), a izvornike dokumenata potrebno je donijeti na uvid prilikom sklapanja ugovora o radu.

 

Kl: 602-01/17-01/224
Urbroj: 2117/1-22/17-01
U Metkoviću, 10. studenog 2017. godine

 

Natječaj je objavljen 13. studenog 2017. godine.

 

 

 

Ravnatelj:
Zvonko Knežević, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON