Diseminacija eTwinning projekta Krežmin 160. rođendan

Autorica ovog jednogodišnjeg međunarodnog projekta je profesorica violine Josipa Erdhart iz GŠ Franje Kuhača Osijek.

Voditelj projekta iz naše škole profesorica je Mihaela Pavlović a aktivni sudionici projekta su njezini učenici flaute. Diseminacija:

Tijekom drugog razdoblja ove školske godine promovirali smo violinu kao Krežmino glazbalo i obilježili Svjetski dan violine izradom animiranog plakat te smo izradili našu wakelet kolekciju radova sa e-dall aplikacijom na zadanu temu “čudna violina” od kojih smo suradnički pravili zajedničku galeriju radova.

Pored Svjetskog dana violine obilježili smo i Svjetski dan Opere. Naučili smo osnovne pojmove vezane za operu te stečenim znanjem izradili e-book .

Uz to smo i obilježili Dan darovitih učenika, predstavljajući rad i uspjeh naših darovitih učenika flaute aktivnim sudionicima ovog projekta.

Kroz projekt smo istraživali Krežmu kao poznatu i popularnu osobu, što ga je interesiralo, s kim se družio i sl. Na tom tragu izrađivali smo njegov instagram profil i profil njegovih instagram prijatelja. Bila je to još jedna suradnički uradak wakelet kolekcije. Naša tema bila je Anka Krežma – instagram profil , Franjina sestra i korepetitorica. Profil smo izradili u Canvi i pridodali ga wakelet kolekciji profila ostalih suvremenika. Iz tog kompleksnog rada dobili smo jasan presjek vremena u kojem je Krežma živio, kamo je hodao, gdje je držao koncerte, s kim se družio ali kakve su frizure i kakva je bila moda tog vremena.

Kroz projekt učenici su imali puno suradničkih aktivnosti, i koristili su dosta IKT alate kao što su e-book creator, Canva, Wakelet, e-Dall, Photos albumi, Power-point prezentacije i dr.

Projekt je završio divnom javnom priredbom na YouTube kanalu gdje su se izvodile skladbe F. Krežme ali i napravio se presjek svih istraživačkih radova ovog projekta.

Na tom e-koncertu nastupila je učenica 4.r flaute OGŠ Metković Ema Bulum i izvela je Krežminu skladbu Allbumblat uz pratnju profesora Josipa Bošnjaka.

Završna svečanost

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON