Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. st. 2. Zakona o zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ) Osnovna glazbena škola Metković raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta

  1. UČITELJ/ICA KLARINETA – 1 izvršitelj, na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnika na radno mjesto
  2. UČITELJ/ICA GLASOVIRA – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme ( 11 sati nastave tjedno ) do 31. kolovoza 2013. godine
  3. UČITELJ/ICA GITARE – 1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme (14 sati nastave tjedno) do 31. kolovoza 2013. godine

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK: za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Metković i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OGŠ Metković.

PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u originalu ili ovjerenom presliku: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju i životopis potrebno je dostaviti na adresu škole:

OGŠ Metković

Kralja Zvonimira 7

20 350 Metković, s napomenom ZA NATJEČAJ.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kl: 602-01/12-01/292
Urbroj: 2117/1-22/12-01

U Metkoviću, 27. prosinca 2012. godine

Natječaj je objavljen 28. prosinca 2012. godine.

Ravnatelj:

Zvonko Knežević, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON