Natječaj za popunu radnih mjesta

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12 i 86/12 ) Osnovna glazbena škola Metković raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za popunu radnih mjesta

  1. UČITELJ GLASOVIRA – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme
  2. UČITELJ GITARE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme
  3. UČITELJ FLAUTE – 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave

PRIJAVE s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u originalu ili ovjerenom presliku: dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju i životopis dostaviti na adresu škole:

OGŠ Metković
Kralja Zvonimira 7
20 350 Metković, s napomenom ZA NATJEČAJ.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kl: 602-01/12-01/239
Urbroj: 2117/1-22/12-01

 

U Metkoviću, 9. listopada 2012. godine

Natječaj je objavljen 11. listopada 2012. godine.

Ravnatelj:

Zvonko Knežević, prof.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON