Seminar – Bartolomej Stanković

Glazbena škola Metković imala je čast ugostiti prof. Bartolomeja Stankovića koji je od 12. do 14. ožujka 2024. g. održao glazbenu radionicu za učenike klavirskog odjela škole. Glazbena radionica se temeljila na individualnom radu sa učenicima. Učenike za individualne sate klavira pripremili su učitelji klavirskog odjela: Karmen Stojić, Slađana Knežević, Romeo Herceg, Matea Jurilj i Jurija Jerković. Prvog dana seminara, profesor je upoznao učenike s poviješću i građom klavira kroz predavanje “Priča o klaviru”. Na spomenutom predavanju, učenici su putem muldimedijalnih sadržaja i praktičnih primjera, pobliže upoznali građu i mehanizam klavira. Drugog dana, učenici su s profesorom vježbali zadane kompozicije, dok su treći dan učenici, svojim nastupom prezentirali usvojeno znanje, kroz interaktivni koncert nazvan “ Priča o Bachu”. Učenici su sa oduševljenjem slušali predavanje o Johannu Sebastianu Bachu. Profesor je prikazao Bachov život kroz interpretaciju njegovih djela i slušanje njegovih najpoznatjih skladbi te elementima igrokaza približio učenicima barokni stil i Bachov opus.

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON