Zaštita osobnih podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji, s tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Stoga je donesena Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 koja je stupila na snagu 25. svibnja 2016. godine, a u Republici Hrvatskoj se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine. Ovom Uredbom modernizira se i unapređuje područje prikupljanja, korištenja, obrade i zaštite osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji. Nova Uredba Europske unije direktno se primjenjuje u državama članicama Unije bez potrebe za dodatno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo.

OGŠ Metković obveznik je primjene Opće uredbe o zaštiti podataka pa je dužna vršiti obradu i zaštitu osobnih podataka svih fizičkih osoba čije podatke prikuplja i koristi te određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili pravom EU.

U skladu s time, OGŠ Metković donijela je Pravilnik o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem obradi i korištenju osobnih podataka, kao interni akt koji regulira obradu i zaštitu osobnih podataka u OGŠ Metković, a koji možete preuzeti OVDJE.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

mihaela.pavlovic@skole.hr

Osnovna glazbena škola Metković © Sva prava pridržana | Hosted by: AVALON